Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Ogłoszenia i komunikaty


 
 Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członka Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku.
 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie budowy linii kablowej 0,4kV w celu zasilenia działki nr 98 obręb 05 w rejonie ulicy Piłsudskiego
 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa o wydaniu w dniu 2014-12-11 postanowienia znak: WIM.6220.11.2014 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zakładu gospodarki odpadami (Bełchatów, ul. Czapliniecka, obręb ewidencyjny 2, działka ewidencyjna o numerze 25/9).
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2015 roku.
 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Al. Włókniarzy, Czapliniecką, Cegielnianą i rzeką Rakówką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu
 Ogłoszenie konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+"
 Wyniki otwartego naboru Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej pn. "Dobre re-akcje" realizowanego w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 11381654