Strona główna
  Menu przedmiotowe >> Ogłoszenia i komunikaty


 
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 Protokół ws. udzielenia dotacji dla Ludowego Klubu Sportowego "STOMIL"
 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bełchatowa o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie ulicy Cegielnianej wraz z odwodnieniem, rozbudową mostu, budową kanalizacji deszczowej wraz z odejściami w ramach pasa drogowego oraz uzupełnieniem oświetlenia ulicznego w Bełchatowie
 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
 Ogłoszenie o zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Grocholice w Bełchatowie
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
 Ogłoszenie konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+"
 Wyniki otwartego naboru Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej pn. "Dobre re-akcje" realizowanego w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
Redaktorzy Urząd Miasta Bełchatowa, Liczba odwiedzin: 12675591